U příležitosti 65. narozenin profesora Pavla Šámala, předsedy NS ČR a předního odborníka v oboru trestního práva, vydalo Nakladatelství C. H. Beck sborník bezmála 40 odborných statí významných českých, slovenských i dalších zahraničních osobností nejen z oblasti, v níž jubilant působí. Kniha byla 26. září 2018 slavnostně pokřtěna v prostorách PF UK za přítomnosti kolegů, přátel i zástupců Nakladatelství C. H. Beck. Přejeme vše nejlepší oslavenci i knize vydané na jeho počest!